Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Archiwum: październik 2023

2023-10-03

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii informuje o naborze kandydatów na stanowisko: terapeuta.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe w kierunku psychologii, pedagogiki, socjologii itp

b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

d) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy trzy zmianowej ( 6-14, 14-22, 22-6 ) w od poniedziałku do niedzieli oraz w dni wolne i święta.

2023-10-11

Program skierowany jest do osób nie radzących sobie ze złością i agresją, które chcą odbudować lub poprawić relacje w rodzinie. Osoby, którym grozi kara pozbawienia lub ograniczenia wolności , osoby skazane za stosowanie przemocy ( z art 207 KK ) oraz osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty.

zamknij