Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Informacja o naborze na stanowisko: terapeuta

2023-10-03

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii informuje o naborze kandydatów na stanowisko: terapeuta.

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe w kierunku psychologii, pedagogiki, socjologii itp

b) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

d) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy trzy zmianowej ( 6-14, 14-22, 22-6 ) w od poniedziałku do niedzieli oraz w dni wolne i święta.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na stanowisku terapeuty

b) punktualność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zwspole

3. Zakres wykonywanych zadań:

a) praca indywidualna z klientem ( sesje terapeutyczne, rozmowy wsparciowe itp. )

b) pomoc w organizowaniu pracy bazy noclegowej w ośrodku.

c) uczestniczenie w superwizjach

4. Rodzaj umowy:

a) umowa na cały etat

5. Dokumenty:

a) CV wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

b) list motywacyjny

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) osoby zainteresowane prosimy o składanie podań osobiście w sekretariacie OIKiP lub drogą elektroniczną na adres dyrektor@oikip.rybnik.pl do dnia 22.11.2023 

Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego wybrana została p. Klaudia Bacławska

Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział. 

zamknij