Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Misja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 

Życie jest piękne, lecz bywa trudne.
Człowiek jest dobry, czasami rani innych.
Uczucia są budujące, mogą też niszczyć.
Rodzina wspiera, może też być źródłem cierpień.
Praca rozwija, bywa też miejscem upokorzeń.
Zdrowie jest wartością, czasami zawodzi umysł i ciało.
Pielęgnujmy to, co piękne, dobre, budujące, co nas wspiera, rozwija i jest dla nas wartością.
Pozwólmy innym sobie pomóc w przezwyciężaniu tego, co jest dla nas trudne, co nas rani, niszczy, jest źródłem cierpień, upokorzeń.
Pielęgnujmy swój umysł i ciało.

zamknij