Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na kolejną edycję programu " Partner "

2023-10-11

Program skierowany jest do osób nie radzących sobie ze złością i agresją, które chcą odbudować lub poprawić relacje w rodzinie. Osoby, którym grozi kara pozbawienia lub ograniczenia wolności , osoby skazane za stosowanie przemocy ( z art 207 KK ) oraz osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty.

W programie mogą uczesniczyć osoby pełnoletnie, mężczyźni i kobiety, również spoza Rybnika ( w tym wypadku nie obowiązuje rejonizacja ).

Wejście na grupę musi być poprzedzone przynajmniej dwoma spotkaniami indywidualnymi z osobą prowadzącą : Pani Bożena Hanke-Kurzyńska lub Pani Sylwia Płukis.

Spotkania odbywać się będą we wtorki od godz. 16.00 do 20.00 w świetlicy PZN ( budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii )

Planowane rozpoczęcie 19.03.2024 - 25.06.2024 r

zamknij