Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Rybnik

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. 3 Maja 31, tel. 426 00 33

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  ul. Kościuszki 55, tel. 422 39 35

 • Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Żużlowa 25, tel 422 11 11

 • Polski Czerwony Krzyż
  ul. Chrobrego 16, tel 422 25 63

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Chrobrego 16, tel. 422 62 45

 • Dom Dziecka
  ul. Powstańców Śl. 44, tel. 422 21 47

 • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
  ul. Barbary 22, tel. 739 81 34, 739 81 35

 • Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  ul. Floriańska 28, tel. 424 04 35, 0604 25 27 65

 • Zespół ds. Przeciwdziałania Bezdomności
  ul. Mikołowska 94, tel. 426 35 51

 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
  ul. Jankowicka 3, pokój 310, piętro III, tel. 422 60 80

 • Ogólnoproblemowy Telefon Zaufania
  tel. 42 33 555

Poza Rybnikiem

 • Bezpłatna infolinia o miejscach noclegowych dla bezdomnych na terenie woj. śląskiego
  tel. 0 800 103 500

 • Niebieska Linia - pomoc osobom doznającym przemocy:
  www.niebieskalinia.info
  22 666 00 60 - od poniedziałku do piątku 10.00 - 18.00
  801 12 00 02 - od poniedziałku do soboty 10.00 - 22.00,
  niedziele i święta 10.00 - 16.00

 • Telefoniczne dyżury prawne Niebieskiej Linii:
  22 666 28 50 w poniedziałki 19.00 - 21.00, środy 18.00 - 22.00

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA:
  www.parpa.pl
zamknij