Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Do ośrodka przyjmowane są kobiety, które:

  • są zameldowane na terenie miasta Rybnika, lub w Rybniku był ich ostatni meldunek stały
  • są w sytuacji kryzysowej (bezdomność, przemoc, zła sytuacja materialna, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, klęska żywiołowa lub ekologiczna)

 

Bezpłatnej pomocy w postaci schronienia udziela się na podstawie pisemnego wniosku osoby będącej w potrzebie, poprzedzonego rozmową kwalifikacyjną z Dyrektorem OIKiP.

 

Schronienie nie będzie udzielane osobie, która podczas przyjęcia:

  • jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
  • zachowuje się wulgarnie i agresywnie
  • wymaga opieki specjalistycznej z uwagi na stan zdrowia.

 

Pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsce noclegowe przyznaje się kobietom i kobietom z dziećmi, których posiadane środki finansowe nie przekraczają aktualnych kryteriów dochodowych, zgodnych z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r.

zamknij