Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii:

Celem działalności OIKiP jest:

 • przeciwdziałanie powstawania i rozszerzania się zjawiska narkomanii, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, patologii wśród dzieci i  młodzieży;
 • w sytuacjach bezwzględnej konieczności udzielania pomocy w formie przyznania noclegu w schronisku "Przytulisko" dla kobiet i kobiet z dziećmi;
 • zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin i społeczności znajdujących się w sytuacji kryzysu.

 

Oferujemy pomoc psychologiczną w formie spotkań indywidualnych i grupowych.

 1. Konsultacje, porady, terapia w zakresie:
  • problemów uzależnień - alkohol, narkotyki, hazard, inne,
  • problemów współuzależnień - alkohol,
  • problemów przemocy - doświadczenie i stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej w rodzinie i poza nią,
  • kryzysów związanych z funkcjonowaniem w grupie społecznej - np. nieporozumienia i konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze, trudności w pełnieniu roli rodzica, zagrożenia rozwodem, rozwód, separacja, zdrada, śmierć bliskiej osoby,
  • trudności adaptacyjnych - np. urodzenie dziecka, puste gniazdo, rozwód, podjęcie pracy, rozpoczęcie szkoły, studiów, itp.,
  • kryzysów związanych z sytuacją zdrowotną - np. choroba somatyczna, nieuleczalna, psychiczna, nerwice i inne zaburzenia psychiczne, w tym depresja, stany lękowe, fobia, autodestrukcja (myśli, próby samobójcze, samookaleczanie).
 2. Całodobowe schronisko „Przytulisko" dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi - przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej  sytuacji życiowej i szukających schronienia.

 

Wszelkie świadczenia skierowane są do mieszkańców miasta Rybnika.
Ośrodek oferuje pomoc bezpłatną.

zamknij