Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP
2011-03-10

Dyrektor OIKiP ogłasza nabór kandydatów do pracy w OIKiP w Rybniku  na stanowisko: terapeuta.

 

Zakres zadań:
- praca indywidualna i grupowa z klientem w siedzibie Ośrodka
  i na terenie Miasta Rybnika
- praca administracyjno-biurowe
- wprowadzanie nowatorskich pomysłów, technik  i metod pracy
  z klientem

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

2011-03-10

W ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie OIKiP będzie realizował VI cykl programu korekcyjno-edukacyjnego „PARTNER", który jest adresowany do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie. Cykl spotkań grupowych poprzedzony jest dwoma spotkaniami indywidualnymi z terapeutą.


Mężczyźni wyrażający chęć lub będący zobowiązani do uczestnictwa w w/w programie proszeni są o kontakt do 10.05.2011 roku.

zamknij