Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na grupę PARTNER skierowaną do mężczyzn stosujących przemoc domową

2011-03-10

W ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie OIKiP będzie realizował VI cykl programu korekcyjno-edukacyjnego „PARTNER", który jest adresowany do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie. Cykl spotkań grupowych poprzedzony jest dwoma spotkaniami indywidualnymi z terapeutą.


Mężczyźni wyrażający chęć lub będący zobowiązani do uczestnictwa w w/w programie proszeni są o kontakt do 10.05.2011 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w OIKiP w Rybniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 lub pod nr tel. (32) 422 56 39.
Osoby realizujące program: mgr Kinga Mania oraz mgr Bożena Hanke-Kurzyńska.

Informacje na temat programu "PARTNER"  można również znaleźć w zakładce Psychoterapia grupowa.

zamknij