Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na stanowisko TERAPEUTA

2011-03-10

Dyrektor OIKiP ogłasza nabór kandydatów do pracy w OIKiP w Rybniku  na stanowisko: terapeuta.

 

Zakres zadań:
- praca indywidualna i grupowa z klientem w siedzibie Ośrodka
  i na terenie Miasta Rybnika
- praca administracyjno-biurowe
- wprowadzanie nowatorskich pomysłów, technik  i metod pracy
  z klientem

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Niezbędne wymagania:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe - mgr psychologii
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 
  oraz korzystania z pełni praw publicznych
- stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w systemie zmianowym

 

Dodatkowe wymagania:
- dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym
- komunikatywność i otwartość na realizację nowych zadań
- umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność
- chęć stałego doskonalenia zawodowego
- preferowane doświadczenie w pracy terapeutycznej

 

OFERTY PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 31.MARCA 2011R.

zamknij