Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP
2019-11-06

W programie mogą uczestniczyć osoby nie radzące sobie z agresją, które chcą poprawić lub odbudować relacje w rodzinie. Osoby, którym grozi kara pozbawienia lub ograniczenia wolności oraz osoby skazane za stosowanie przemocy ( z art. 217 )

2019-11-14

W wyniku naboru na wolne stanowisko została wybrana Pani Patrycja Kulesza.

Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

Edit. 18.06.2020

Osoby chętne do pracy na stanowisku terapeuty w OIKIP mogą składać swoje CV w sekretariacie lub drogą mailową sekretariat@oikip.rybnik.pl do dnia 30.06.2020 r.

Poprzedni nabór na stanowisko terapeuty w OKIP nie został rozstrzygnięty. Ze względu na zaistniałą sytuacje związaną z zagrożeniem epidemiologicznym ponowny nabór zostanie bezzwłocznie ogłoszony w terminie póżniejszym.

 

Dyrektor OIKIP ogłasza nabór na stanowisko - terapeuta

Praca dla 1 osoby w pełnym wymiarze godzin ( 40 h )

Zakres obowiązków:

- praca grupowa i indywidualna z klientem

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania schroniska

zamknij