Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na stanowisko TERAPEUTA - aktualizacja

2019-11-14

W wyniku naboru na wolne stanowisko została wybrana Pani Patrycja Kulesza.

Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy.

Edit. 18.06.2020

Osoby chętne do pracy na stanowisku terapeuty w OIKIP mogą składać swoje CV w sekretariacie lub drogą mailową sekretariat@oikip.rybnik.pl do dnia 30.06.2020 r.

Poprzedni nabór na stanowisko terapeuty w OKIP nie został rozstrzygnięty. Ze względu na zaistniałą sytuacje związaną z zagrożeniem epidemiologicznym ponowny nabór zostanie bezzwłocznie ogłoszony w terminie póżniejszym.

 

Dyrektor OIKIP ogłasza nabór na stanowisko - terapeuta

Praca dla 1 osoby w pełnym wymiarze godzin ( 40 h )

Zakres obowiązków:

- praca grupowa i indywidualna z klientem

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania schroniska

Niezbędne wymagania:

 - obywatelstwo polskie

-  wykształcenie wyższe w kierunku psychologii lub pedagogiki

-  posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy w systemie 3 zmianowym

 

Oferty CV należy składać w sekretariacie ośrodka lub przesłać na adres sekretariat@oikip.rybnik.pl

Termin 31.03.2020

zamknij