Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP
2015-01-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ul. Chrobrego 16 zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na 12. edycję grupy „PARTNER” (18.03. - 24.06.2015r.). Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet z terenu powiatu rybnickiego i miasta Rybnika. Udział w programie dotyczy:
- mężczyzn stosujących przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną lub ekonomiczną wobec osób najbliższych
- mężczyzn, którym Sąd Rejonowy w Rybniku nałożył probację w postaci obowiązkowego uczestnictwa,
- mężczyzn, którzy mają trudności z radzeniem sobie z złością i agresją, chcących dobrowolnie uczestniczyć w programie w celu zmiany swoich zachowań i poprawy relacji z najbliższymi.

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER” prowadzą:
- mgr Bożena Hanke-Kurzyńska - konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- mgr Jacek Niekowal - psycholog, terapeuta
- mgr Agnieszka Wdowiak-Winch - psycholog

Istnieje możliwość spotkania z W/W w naszym Ośrodku, w godz. od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym skontaktowaniu się pod nr telefonu (32) 42-25-639.

zamknij