Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Trwa nabór do grupy korekcyjno-edukacyjnej "Partner"

2015-01-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ul. Chrobrego 16 zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na 12. edycję grupy „PARTNER” (18.03. - 24.06.2015r.). Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet z terenu powiatu rybnickiego i miasta Rybnika. Udział w programie dotyczy:
- mężczyzn stosujących przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną lub ekonomiczną wobec osób najbliższych
- mężczyzn, którym Sąd Rejonowy w Rybniku nałożył probację w postaci obowiązkowego uczestnictwa,
- mężczyzn, którzy mają trudności z radzeniem sobie z złością i agresją, chcących dobrowolnie uczestniczyć w programie w celu zmiany swoich zachowań i poprawy relacji z najbliższymi.

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER” prowadzą:
- mgr Bożena Hanke-Kurzyńska - konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- mgr Jacek Niekowal - psycholog, terapeuta
- mgr Agnieszka Wdowiak-Winch - psycholog

Istnieje możliwość spotkania z W/W w naszym Ośrodku, w godz. od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym skontaktowaniu się pod nr telefonu (32) 42-25-639.

Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn z terenu powiatu rybnickiego i miasta Rybnika stosujących przemoc psychiczną, fizyczną lub ekonomiczną wobec osób najbliższych. Grupa „PARTNER" ma charakter korekcyjno-edukacyjny, co oznacza, że jest nastawiona na wyeliminowanie zachowań niewłaściwych i nauczenie zachowań nieprzemocowych. Zatem, celem grupy jest nauczenie się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem, frustracją i złością oraz ewaluacja zachowań nieprzemocowych.
Na poszczególnych spotkaniach będzie omawiana następująca tematyka:
»źródła i okoliczności towarzyszące przemocy, formy przemocy;
»problemy władzy i kontroli w kontaktach międzyludzkich;
»planowanie i rozwijanie samokontroli;
»nabywanie umiejętności pokonywania stresu;
»partnerstwo w rodzinie i w związku, promowanie relacji opartej na szacunku i zaufaniu;
»odpowiedzialne rodzicielstwo;
»trening asertywności, umiejętności negocjowania, rozwiązywania konfliktów i wyrażania uczuć (blok uzupełniony technikami relaksacyjnymi).

 

Cykl spotkań grupowych poprzedzają spotkania indywidualne z terapeutami prowadzącymi program, które mają charakter kwalifikacji kandydatów na zajęcia.

 

Cały program obejmuje 2 spotkania indywidualne z terapeutami oraz 22 spotkania grupowe, odbywające się raz w tygodniu. Grupa ma charakter częściowo otwarty, w związku z czym istnieje możliwość dołączenia do niej w późniejszym terminie, ale nie później niż w pierwszej połowie cyklu.

 

Istnieje możliwość spotkania z osobami prowadzącymi grupę w naszym Ośrodku, w godz. od 800 do 2000 od poniedziałku do piątku, lub skontaktowania się pod nr telefonu (032) 422 56 39.

 

 

zamknij