Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP
2013-02-09

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ul. Chrobrego 16 zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, na ósmą edycję grupy „PARTNER”. Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn z terenu Rybnika (tj. posiadających ostatni meldunek w Rybniku). Udział w programie dotyczy:
- mężczyzn stosujących przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną lub
  ekonomiczną wobec osób najbliższych
- mężczyzn, którym Sąd Rejonowy w Rybniku nałożył probację w postaci
  obowiązkowego uczestnictwa,
- mężczyzn, którzy mają trudności z radzeniem sobie z złością i agresją,
  chcących dobrowolnie uczestniczyć w programie w celu zmiany swoich
  zachowań i poprawy relacji z najbliższymi.

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER” prowadzą:
- mgr Kinga Mania - terapeuta
- mgr Bożena Hanke-Kurzyńska - konsultant ds. przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie.

Istnieje możliwość spotkania z W/W w naszym Ośrodku, w godz. od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym skontaktowaniu się pod nr telefonu (32) 42-25-639.

2013-02-11

Wynik rekrutacji na stanowisko Terapeuta

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku informuje, że rekrutacja na stanowisko Terapeuta została zakończona.
W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko została wybrana pani Bogusława Błaszczyk zamieszkała w Rybniku.

Nabór do grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych
2013-02-28
 
Trwa nabór uczestników do grupy edukacyjno-terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), hazardu i komputera. 
Warunkiem kwalifikacji do grupy jest odbycie konsultacji indywidualnej z jednym
z terapeutów prowadzących grupę: 
- mgr Marią Pokoj 
- mgr Bernadetą Lampert. 
Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 14. marca 2013 r. o godzinie 17.30.
zamknij