Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na grupę korekcyjno-edukacyjną "PARTNER"

2013-02-09

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ul. Chrobrego 16 zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, na ósmą edycję grupy „PARTNER”. Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn z terenu Rybnika (tj. posiadających ostatni meldunek w Rybniku). Udział w programie dotyczy:
- mężczyzn stosujących przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną lub
  ekonomiczną wobec osób najbliższych
- mężczyzn, którym Sąd Rejonowy w Rybniku nałożył probację w postaci
  obowiązkowego uczestnictwa,
- mężczyzn, którzy mają trudności z radzeniem sobie z złością i agresją,
  chcących dobrowolnie uczestniczyć w programie w celu zmiany swoich
  zachowań i poprawy relacji z najbliższymi.

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER” prowadzą:
- mgr Kinga Mania - terapeuta
- mgr Bożena Hanke-Kurzyńska - konsultant ds. przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie.

Istnieje możliwość spotkania z W/W w naszym Ośrodku, w godz. od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym skontaktowaniu się pod nr telefonu (32) 42-25-639.

Grupa „PARTNER” ma charakter korekcyjno-edukacyjny, co oznacza, że jej celem poprzez edukację, jest zmiana zachowań agresywnych i zastąpienie ich zachowaniami konstruktywnie rozwiązującymi konflikty w relacjach rodzinnych. Celem grupy jest również radzenie sobie ze stresem, frustracją i złością, zmiana przekonań i myśli, które podtrzymują zachowania agresywne, rozpoznawanie swoich uczuć i bezpieczne rozładowywanie wewnętrznych napięć wywołanych emocjami, budowanie komunikatów opartych na relacjach partnerskich szanujących granice i prawa człowieka oraz rozwijanie zachowań nieprzemocowych i asertywnych. Na spotkaniach będzie omawiana następująca tematyka:
- źródła i okoliczności towarzyszące przemocy oraz jej formy;
- problemy władzy i kontroli w kontaktach międzyludzkich;
- planowanie i rozwijanie samokontroli;
- nabywanie umiejętności pokonywania stresu;
- partnerstwo w rodzinie i w związku, promowanie relacji opartej na szacunku
  i zaufaniu;
- odpowiedzialne rodzicielstwo;
- trening asertywności, umiejętności negocjowania, rozwiązywania konfliktów
  i wyrażania uczuć oraz techniki relaksacyjne.

Informujemy, że możliwość wzięcia udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc lub zagrożonych jej stosowaniem nie wiąże się z przyznaniem się do popełnienia przestępstwa. Dlatego też w programie mogą uczestniczyć mężczyźni, którzy mają trudności z zachowaniami agresywnymi mogącymi doprowadzić w konsekwencji do zastosowania przemocy. W związku z tym, że istnieje prawna możliwość zmuszenia do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym poprzez nałożenie sądownie takiego obowiązku informujemy, że zgłoszenie się dobrowolne jest pozytywnie odbierane.

Zajęcia grupowe rozpoczynają się w dniu 05.03.2013 r.
Planowo koniec zajęć przypadana dzień 13.08.2013 r.

Cały program obejmuje 2 spotkania indywidualne z terapeutami oraz 24 spotkania grupowe, odbywające się raz w tygodniu. Grupa ma charakter częściowo otwarty, w związku z czym istnieje możliwość dołączenia do niej w późniejszym terminie, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia rozpoczęcia. Cykl spotkań grupowych poprzedzają dwa spotkania indywidualne z terapeutami prowadzącymi program, które mają charakter kwalifikacji kandydatów na zajęcia.

zamknij