Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Zajęcia edukacyjne dla rodziców, których dzieci zażywają/zażywały narkotyki

Zajęcia prowadzone przez terapeutę uzależnień, przeznaczone są dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci (w rozumieniu relacji), zażywających środki odurzające.

 

Cele zajęć:

  • zapoznanie z informacjami dot. sytuacji prawnej (ustawa o zapobieganiu narkomanii)
  • przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie działania środków odurzających;
  • edukacja dot. efektów działania poszczególnych środków odurzających, bezpośrednio po zażyciu i w dłuższym okresie czasu;
  • ćwiczenie umiejętności asertywnego postępowania z osobą zażywającą środki odurzające.

 

Zajęcia prowadzone są w cyklu zamkniętym, będą trwały od 8 do 10 tygodni, 2 godziny tygodniowo. Uczestnicy mogą być kierowani przez sąd kuratorów lub zgłaszać się samodzielnie. Grupa powstanie wówczas, gdy na zajęcia zapisze się minimum 6 osób.

 

Współpraca z instytucjami

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, kuratorów, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych, dotyczących problemu nadużywania substancji psychoaktywnych.

 

Istnieje również możliwość przeprowadzania zajęć edukacyjnych dla w/w grup zawodowych oraz personelu innych instytucji pracujących młodzieżą z tzw. grupy ryzyka.

 

Zajęcia prowadzi:

  • terapeuta uzależnień Maria Pokoj

 

zamknij