Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Terapia uzależnienia/współuzależnienia od alkoholu

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku prowadzona jest terapia dla kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Podstawowym założeniem tych form pomocy jest wzbudzenie w kliencie motywacji do dokonywania zmian w życiu. Zmiany te obejmują takie obszary, jak: przekonania, zachowania, przyzwyczajenia, relacje z innymi, a także sposoby przeżywania, odczuwania i myślenia.

 

Oferta terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu 

  • terapia indywidualna
  • terapia grupowa

 

Rozpoczęcie terapii grupowej jest możliwe po wcześniejszym indywidualnym spotkaniu z terapeutą. Klient uczestniczy zarówno w terapii indywidualnej (jeden raz w tygodniu), oraz w terapii grupowej (dwa rzazy w tygodniu).
Spotkania grupowe odbywają się od godziny 17:45 do 20:00. Natomiast termin spotkania indywidualnego Klient uzgadnia z terapeutą prowadzącym.
Terapię dla osób uzależnionych prowadzi terapeuta Bernadeta Lampert

 

Oferta terapeutyczna dla osób współuzależnionych

  •   terapia indywidualna

 

Oferta terapeutyczna dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)

  •   terapia indywidualna

 

zamknij