Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Grupa psychoedukacyjna "BEZ PRZEMOCY"

Grupa psychoedukacyjna „Bez Przemocy” przeznaczona jest dla dorosłych osób, które doznawały lub doznają przemocy ze strony swoich bliskich.

 

Zadaniem grupy jest dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy, a także możliwości zatrzymania jej. Cel ten realizowany jest poprzez:

  • obalanie mitów i stereotypów na temat rodziny, roli kobiet i mężczyzn
  • edukację na temat specyfiki przemocy, jej form, źródeł
  • zwiększenie świadomości praw osobistych (wskazanie jak i gdzie szukać pomocy, czego można się domagać w kontakcie z różnego rodzaju instytucjami, służbami)
  • poszerzenie wiedzy o zagadnienia prawne (m.in. Kodeks Karny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)
  • wyposażenie w umiejętności praktyczne niezbędne do zmiany obecnej sytuacji (np. jak zachowywać się przed i w trakcie awantury, jak wyegzekwować skuteczną interwencję policji)

 

Grupa ma charakter zamknięty. Cały cykl obejmuje 15 spotkań, odbywających się raz w tygodniu.
Liczebność grupy to 6 - 10 osób.

 

Warunkiem udziału w grupie jest uczestnictwo w spotkaniu konsultacyjnym z terapeutą.

 

Grupę psychoedukacyjną dla osób doznających przemocy prowadzą:

  • starszy terapeuta Aurelia Danel-Brawańska
  • starszy terapeuta Anna Goleń

 

Opinie uczestniczek o grupie psychoedukacyjnej "Bez Przemocy":


"Grupa pomogła mi się wyciszyć, zapanować nad swoimi emocjami i swoim zachowaniem. Atmosfera zawsze była przyjazna. Sporo poruszanych tematów prawnych. Zawsze można było liczyć na pomoc i wyrozumiałość."

 

"Pouczające, przydatne w życiu, na 5. Przychodząc tutaj czułam się bezpiecznie, potrafiłam odreagować stres, wyluzować i spokojniejsza wracałam do domu."

 

"Dowiedziałam się przede wszystkim, jak dążyć do tego, bym robiła to, co dla mnie jest ważne, a nie ulegać, nie być pod czyimś wpływem."

 

"Każdej kobiecie doświadcającej przemocy życzyłabym uczestnictwa w takich zajęciach."

Podziękowania dla terapeutek prowadzących grupę

zamknij