Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Grupa dla sprawców przemocy "PARTNER"

Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet  stosujących przemoc psychiczną, fizyczną lub ekonomiczną wobec osób najbliższych. Grupa „PARTNER" ma charakter korekcyjno-edukacyjny, co oznacza, że jest nastawiona na wyeliminowanie zachowań niewłaściwych i nauczenie zachowań nieprzemocowych. Zatem, celem grupy jest nauczenie się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem, frustracją i złością oraz ewaluacja zachowań nieprzemocowych.

 

Na poszczególnych spotkaniach będzie omawiana następująca tematyka:

  • źródła i okoliczności towarzyszące przemocy, formy przemocy;
  • problemy władzy i kontroli w kontaktach międzyludzkich;
  • planowanie i rozwijanie samokontroli;
  • nabywanie umiejętności pokonywania stresu;
  • partnerstwo w rodzinie i w związku, promowanie relacji opartej na szacunku i zaufaniu;
  • odpowiedzialne rodzicielstwo;
  • trening asertywności, umiejętności negocjowania, rozwiązywania konfliktów i wyrażania uczuć (blok uzupełniony technikami relaksacyjnymi).

 

Cykl spotkań grupowych poprzedzają spotkania indywidualne z terapeutami prowadzącymi program, które mają charakter kwalifikacji kandydatów na zajęcia.

 

Cały program obejmuje 2 spotkania indywidualne z terapeutami oraz 22 spotkania grupowe, odbywające się raz w tygodniu. Grupa ma charakter częściowo otwarty, w związku z czym istnieje możliwość dołączenia do niej w późniejszym terminie, ale nie później niż w pierwszej połowie cyklu.

 

Istnieje możliwość spotkania z osobami prowadzącymi grupę w naszym Ośrodku, w godz. od 800 do 2000 od poniedziałku do piątku, lub skontaktowania się  pod nr telefonu 32/ 422 56 39.

 

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER" prowadzi:

  • główny specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Bożena Hanke-Kurzyńska

 

zamknij