Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

DYREKTOR OIKIP OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO TERAPEUTA

2018-08-28

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko wybrany został Pan Mateusz Chomicki.

 

 

Pozostałym uczestnikom biorącym udział w procesie rekrutacji dziękujemy.

 

 

 

Praca dla 1 osoby w pełnym wymiarze godzin ( 40 h )

Zakres obowiązków: 

- praca grupowa i indywidualna z klientem

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania schroniska

Niezbędne wymagania:

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie wyższe w kierunku psychologii

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

- stan zdrowia pozwalający na pracę w systemie zmianowym

Dodatkowe wymagania:

- umiejętność współpracy w zespole pracowników

- chęć stałego doskonalenia zawodowego

- dyspozycyjność ( praca na 3 zmiany i w weekendy )

- mile widziane doświadczenie zawodowe

Oferty CV należy składać do 31.12 2018 roku w sekretariacie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku przy ul. Chrobrego 16 lub drogą mailową sekretariat@oikip.rybnik.pl

Przesłana kandydatura powinna zawierać klauzulę:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych )

zamknij