Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

TRWA NABÓR NA JESIENNĄ EDYCJĘ GRUPY '' PARTNER " - program skierowany jest do osób nie radzących sobie ze złością

2018-04-10

W programie mogą uczestniczyć osoby nie radzące sobie z agresją, które chcą poprawić lub odbudować relacje w rodzinie. Osoby, którym grozi kara pozbawienia lub ograniczenia wolności oraz osoby skazane za stosowanie przemocy ( z art. 2017 KK ).

Rozpoczęcie zajęć 10.09.2018 - zakończenie 17.12.2018 r.

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w poniedziałki od godziny 16 do 20 w świetkicy Polskiego Związku Niewidomych w Rybniku przy ul. Chrobrego 16.

Wejście na grupę musi być poprzedzone przynajmniej jednym spotkaniem z terapeutą prowadzącym zajęcia.

Osoby prowadzące:

- mgr Bożena Hanke - Kurzyńska

- mgr Jacek Niekowal

Oferta skierowana jest do pełnoletnich kobiet i mężczyzn. W tym wypadku nie obowiązuje rejonizacja.

Zapisy osobiście w sekretariacie OIKiP lub telefonicznie 32 422 56 39

zamknij