Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na wolne stanowisko pracy

2022-08-16

Dyrektor OIKiP ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze godzin.

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało:

- opieka nad osobami mieszkającymi w ośrodku

- udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych

- współpraca z innymi instytucjami

Praca w godzinach: 6-14, 14 -22, 22-6.00

Wykształcenie min. średnie. Wymagany staż pracy na podobnym stanowisku min. 1 rok jako pedagog, opiekun, wychowawca, pracownik socjalny itp

 

Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby które:

* posiadają obywatelstwo polskie

* mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych

* nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu

Ofery prosimy składać osobiście w skretariacie ośrodka lub przesyłać drogą mailową na adres  sekretariat@oikip.rybnik.pl do dnia 15.01.2023

W wyniku przeprowadzonego naboru zatrudnione zostały panie: Marta Morawin i Agata Kowolik

zamknij