Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na wolne stanowisko pracy

2021-12-08

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii ogłasza nabór na wolne stanowisko dla terapeuty. Praca dla jednej osoby w pełnym wymiarze etatu.

W wyniku analizy ofert i przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na wolne stanowisko pracy wybrana została pani Monika Wieczorek.

 

 

 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

1. Wyształcenia wyższego w kierunku psychologii

2. Stanu zdrowia , który pozwala na pracę w systemie 3 - zmianowym

3. Posiadania zdolności do czynności prawnych i do korzystania w pełni z praw publicznych

Zakres obowiązków :

Indywidualna praca z klientem

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania schroniska

Oferty CV proszę składać osobiście w sekretariacie ośrodka lub drogą mailową sekretariat@oikip.rybnik.pl

Rekrutacja trwa do 31.12. 2021 r.

zamknij