Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na wolne stanowiska pracy

2021-07-08

W wyniku zakończonej procedury naboru , na stanowiska terapeuty wybrane zostały: pani Patrycja Zduńczuk oraz pani Sylwia Płukis.

Pozostałym osobom dziękujemy za udział.

 

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy. 

1) Na zastępstwo na stanowisko terapeuty. Praca dla 1 osoby w pełnym wymiarze

godzin ( 40 h )

2) Na umowę na stanowisko terapeuty. Praca dla jednej osoby w pełnym wymiarze

godzin ( 40 h )

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia wyższego w kierunku psychologii lub pedagogiki

- posiadania zdolności do czynności prawnych i do korzystania w pełni z praw publicznych

- stanu zdrowia, który pozwala na prace w trybie 3 zmianowym

Zakres obowiązków:

- praca indywidualna z klientem

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania schroniska

Oferty C.V proszę składać w sekretariacie ośrodka lub przesłać na adres mailowy sekretariat@oikip.rybnik.pl

Termin do 30.07.2021 r.

zamknij