Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na stanowisko TERAPEUTA - wynik naboru

2016-06-20

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii ogłasza nabór do pracy na zastępstwo na stanowisko: TERAPEUTA

Praca dla 1 osoby w pełnym wymiarze  ( 40 godz. ) oraz dla 1 osoby w wymiarze 1/2 etatu

( 20 godz. )

Zakres obowiązków:

- praca indywidualna i grupowa z klientem w siedzibie Ośrodka

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Schroniska

 

Niezbędne wymagania:

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie wyższe w kierunku psychologii

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

- stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w systemie zmianowym.

Dodatkowe wymagania:

- umiejętność współpracy w zespole pracowników

- chęć stałego doskonalenia zawodowego

- dyspozycyjność ( praca na 3 zmiany )

- mile widziane doświadczenie zawodowe

 

Oferty CV należy składać do 20.08.2016 w sekretariacie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku przy ul. Chrobrego 16 lub drogą mailową na adres: sekretariat@oikip.rybnik.pl

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko przyjęty został Pan Remigiusz Lubojański.

Wszystkim pozostałym uczestnikom biorącym udział w rekrutacji dziękujemy.

 

zamknij