Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na grupę korekcyjno-edukacyjną "Partner"

2013-07-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ul. Chrobrego 16 zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, na dziewiątą edycję grupy „PARTNER” (3.09. - 10.12.2013 r.). Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn z terenu powiatu rybnickiego i miasta Rybnika. Udział w programie dotyczy:
- mężczyzn stosujących przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną lub ekonomiczną wobec osób najbliższych
- mężczyzn, którym Sąd Rejonowy w Rybniku nałożył probację w postaci obowiązkowego uczestnictwa,
- mężczyzn, którzy mają trudności z radzeniem sobie z złością i agresją, chcących dobrowolnie uczestniczyć w programie w celu zmiany swoich zachowań i poprawy relacji z najbliższymi.

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER” prowadzą: 
- mgr Kinga Mania - terapeuta 
- mgr Bożena Hanke-Kurzyńska - konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Istnieje możliwość spotkania z W/W w naszym Ośrodku, w godz. od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym skontaktowaniu się pod nr telefonu (32) 42-25-639.

Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn z terenu powiatu rybnickiego i miasta Rybnika  stosujących przemoc psychiczną, fizyczną lub ekonomiczną wobec osób najbliższych. Grupa „PARTNER" ma charakter korekcyjno-edukacyjny, co oznacza, że jest nastawiona na wyeliminowanie zachowań niewłaściwych i nauczenie zachowań nieprzemocowych. Zatem, celem grupy jest nauczenie się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem, frustracją i złością oraz ewaluacja zachowań nieprzemocowych.
Na poszczególnych spotkaniach będzie omawiana następująca tematyka:
» źródła i okoliczności towarzyszące przemocy, formy przemocy;
» problemy władzy i kontroli w kontaktach międzyludzkich;
» planowanie i rozwijanie samokontroli;
» nabywanie umiejętności pokonywania stresu;
» partnerstwo w rodzinie i w związku, promowanie relacji opartej na szacunku i zaufaniu;
» odpowiedzialne rodzicielstwo;
» trening asertywności, umiejętności negocjowania, rozwiązywania konfliktów i wyrażania uczuć (blok uzupełniony technikami relaksacyjnymi).

Cykl spotkań grupowych poprzedzają spotkania indywidualne z terapeutami prowadzącymi program, które mają charakter kwalifikacji kandydatów na zajęcia.

Cały program obejmuje 2 spotkania indywidualne z terapeutami oraz 22 spotkania grupowe, odbywające się raz w tygodniu. Grupa ma charakter częściowo otwarty, w związku z czym istnieje możliwość dołączenia do niej w późniejszym terminie, ale nie później niż w pierwszej połowie cyklu.

Istnieje możliwość spotkania z osobami prowadzącymi grupę w naszym Ośrodku, w godz. od 800 do 2000 od poniedziałku do piątku, lub skontaktowania się  pod nr telefonu (032) 422 56 39.

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER" prowadzą:
» terapeuta Bożena Hanke-Kurzyńska
» terapeuta Kinga Mania

zamknij