Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na stanowisko terapeuty d/s uzależnień

2011-01-28

Dyrektor OIKiP ogłasza nabór kandydatów do pracy w OIKiP w Rybniku ul. Chrobrego 16 na stanowisko: terapeuta d/s uzależnień.

Zakres zadań:
- praca indywidualna i grupowa z klientem
- praca administracyjno-biurowa
- wprowadzanie nowatorskich pomysłów i metod pracy z klientem

 

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE od dnia 28.01.2011r.

 

 

Niezbędne wymagania:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych
- uprawnienia do pracy z osobami uzależnionymi (lub w procesie certyfikowania)
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Dodatkowe wymagania:
- dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym
- komunikatywność i otwartość na realizację nowych zadań
- umiejętność pracy w zespole
- odpowiedzialność
- chęć stałego doskonalenia zawodowego

Wymagane dokumenty:
- życiorys i list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dotychczasowych świadectw pracy
- oświadczenie o zdolności do pracy w systemie zmianowym
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

 

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie OIKiP w godzinach: 8.00 do 15.00.

zamknij