Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Archiwum: październik 2016

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
2016-10-12

Informujemy, że od dnia 03.10.2016 w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, mieści się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą:

  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

  • kombatanci,

  • weterani,

  • osoby, które nie ukończyły 26 lat,

  • osoby, które ukończyły 65 lat,

  • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź jak
w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną należy złożyć oświadczenie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na I piętrze w pokoju nr 15.

Dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna:

  • poniedziałek i piątek od 08:30 do 12:30,
  • wtorek, środa, czwartek od 14:00 do 18:00.
zamknij