Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP
2014-07-09

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ul. Chrobrego 16 zaprasza wszystkie osoby zainteresowane na 11. edycję grupy „PARTNER” (02.09. - 16.12.2014r.). Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn z terenu powiatu rybnickiego i miasta Rybnika. Udział w programie dotyczy:
- mężczyzn stosujących przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną lub  ekonomiczną wobec osób najbliższych
- mężczyzn, którym Sąd Rejonowy w Rybniku nałożył probację w postaci obowiązkowego uczestnictwa,
- mężczyzn, którzy mają trudności z radzeniem sobie z złością i agresją, chcących dobrowolnie uczestniczyć w programie w celu zmiany swoich zachowań i poprawy relacji z najbliższymi.

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER” prowadzą: 
- mgr Kinga Mania - psycholog
- mgr Bożena Hanke-Kurzyńska - konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Istnieje możliwość spotkania z W/W w naszym Ośrodku, w godz. od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym skontaktowaniu się pod nr telefonu (32) 42-25-639.

zamknij