Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP
2014-01-08
Informacja dla mieszkańców powiatu rybnickiego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku informuje, że od dnia 1. stycznia 2014 r. pomoc psychologiczna oferowana przez Ośrodek skierowana jest także do mieszkańców powiatu rybnickiego
Pomoc świadczona jest bezpłatnie.
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Rybnika a Starostą Powiatu Rybnickiego Ośrodek może przyjąć w bieżącym roku 70 osób.

2014-01-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii informuje, że w lutym 2014r. rusza kolejna grupa edukacyjna „Szkoła dla Rodziców” (bliższe informacje w zakładce psychoterapia grupowa). 
Warunkiem kwalifikacji do grupy jest uczestniczenie w przynajmniej jednej konsultacji indywidualnej. Osoby chętne do udziału w warsztatach powinny zgłosić się do Ośrodka najpóźniej do 7 lutego 2014r.
Osoby prowadzące:
 - mgr Aleksandra Albińska - Wajner
 - mgr Aurelia Danel-Brawańska

2014-01-15

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ul. Chrobrego 16 zaprasza wszystkie osoby zainteresowane, na 10. i 11. edycję grupy „PARTNER” (04.03. - 10.06.2014r. i 02.09. - 16.12.2014r.). Grupa skierowana jest do pełnoletnich mężczyzn z terenu powiatu rybnickiego i miasta Rybnika. Udział w programie dotyczy:
- mężczyzn stosujących przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną lub  ekonomiczną wobec osób najbliższych
- mężczyzn, którym Sąd Rejonowy w Rybniku nałożył probację w postaci obowiązkowego uczestnictwa,
- mężczyzn, którzy mają trudności z radzeniem sobie z złością i agresją, chcących dobrowolnie uczestniczyć w programie w celu zmiany swoich zachowań i poprawy relacji z najbliższymi.

Grupę korekcyjno-edukacyjną „PARTNER” prowadzą: 
- mgr Kinga Mania - psycholog
- mgr Bożena Hanke-Kurzyńska - konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Istnieje możliwość spotkania z W/W w naszym Ośrodku, w godz. od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym skontaktowaniu się pod nr telefonu (32) 42-25-639.

2014-01-20

Zapraszamy na kolejną edycję grupy psychoedukacyjnej "Bez Przemocy" przeznaczonej dla dorosłych osób, które doświadczały lub nadal doświadczają przemocy ze strony swoich bliskich.
Wejście na grupę poprzedzone jest przynajmniej jednym spotkaniem konsultacyjnym.
Osoby realizujące program:
- mgr Aurelia Danel-Brawańska
- mgr Anna Goleń.

 

zamknij