Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP
2013-01-10

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Terapeuta.

Zakres zadań:
- praca indywidualna i grupowa z klientem w siedzibie Ośrodka
  i w terenie
- praca administracyjno-biurowa
- wprowadzanie nowatorskich pomysłów, technik  i metod pracy
  z klientem

Oferty przyjmowane będą do 10. lutego 2013r.
Więcej informacji w rozwinięciu.

2013-01-15

Informacja dla mieszkańców powiatu rybnickiego

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku informuje, że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Rybnika
a Starostą Powiatu Rybnickiego od dnia 1. stycznia 2013r. pomoc psychologiczna oferowana przez Ośrodek skierowana jest także do mieszkańców powiatu rybnickiego.
Pomoc świadczona jest bezpłatnie.

 

zamknij