Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
2012-02-02

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku  informuje, iż w okresie od 20 do 24 lutego 2012r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przyłącza się do ogólnopolskiej akcji i zaprasza do udziału w konsultacjach.

Godziny otwarcia Ośrodka:  od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-20.00.
nr tel. (32) 422 56 39

2012-02-02

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii informuje, że w terminie 3. kwietnia – 18. września 2012r. będzie realizował VII cykl programu korekcyjno-edukacyjnego „PARTNER" skierowanego do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach grupowych jest odbycie przynajmniej dwóch konsultacji indywidualnych z terapeutą prowadzącym grupę.

Mężczyźni wyrażający chęć lub będący zobowiązani do uczestnictwa w w/w programie proszeni są o kontakt do 03.04.2012r.

zamknij