Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Nabór na stanowisko TERAPEUTA - aktualizacja

2019-11-14

Dyrektor OIKIP ogłasza nabór na stanowisko - terapeuta

Praca dla 1 osoby w pełnym wymiarze godzin ( 40 h )

Zakres obowiązków:

- praca grupowa i indywidualna z klientem

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania schroniska

Niezbędne wymagania:

 - obywatelstwo polskie

-  wykształcenie wyższe w kierunku psychologii lub pedagogiki

-  posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy w systemie 3 zmianowym

 

Oferty CV należy składać w sekretariacie ośrodka lub przesłać na adres sekretariat@oikip.rybnik.pl

Nabór trwa do  31.11.2019 r.

Aktualizacja.   Nabór zostaje przedłużony do dnia 31.03.2020 r.

zamknij