Miasto Rybnik Biuletyn Informacji Publicznej OIKiP

Dyrektor OIKIP ogłasza nabór na stanowisko terapeuta

2019-10-02

Praca dla 1 osoby w pełnym wymiarze godzin ( 40 h )

Zakres obowiązków:

- praca grupowa i indywidualna z klientem

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania schroniska

Niezbędne wymagania:

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie wyższe w kierunku psychologii

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy w systemie 3 zmianowym

Dodatkowe wymagania:

- umiejętność współpracy w zespole pracowników

- chęć stałego doskonalenia zawowodowego

- dyspozycyjność ( praca na 3 zmiany i w weekendy )

 

Oferty CV należy składać w sekretariacie ośrodka lub przesłać drogą mailową na adres sekretariat@oikip.rybnik.pl

Nabór trwa do dnia 31.10.2019.

Przesłana kandydatura powinna zawierać klauzulę "  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE  ( ogólne rozporządzenie o danych osobowych )

zamknij